A Barcelona la pobresa va per barris.

Evolució recent de la distribució territorial de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) als barris de la ciutat de Barcelona“.

Descarregat l’informe complet (PDF) o dona-li una ullada al resum de més abaix i no dubtis en fer-ne ús del material. Descarregat el set de dades analitzades (CSV) i continua explorant-les.

 

———

 

A Barcelona, més del 70% dels barris tenen una Renda Familiar Disponible (RFDB) per sota de la mitjana de la ciutat.

 

Gran part de la Renda Familiar Disponible (RFDB) de Barcelona es concentra a uns pocs barris de la part alta de la ciutat.

 

Concentració de la Renda Familiar Disponible (RFDB) a Barcelona: 52 dels 73 barris estan per sota de la mitjana de la ciutat.

 

Del 2008 al 2013, les desigualtats entre barris quant a Renda familiar Disponible per càpita (RFDBpc) augmenten de forma constant.

 

Els darrers anys, els barris que més renda han perdut són els que ja presentaven Rendes Familiars Disponibles (RFDB) més baixes.