Participa-hi!

Fes click a sota de cada camp per poder escriure-hi.
Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

---------

Nom * :

Telèfon :

Adreça electrònica * :

Nivell d'implicació * :
Nivell 1 (implicació elevada)Nivell 2 (implicació moderada)Nivell 3 (implicació baixa)

---------

Tipus de treballs a realitzar :
Cerca d'informacióAnàlisi de dadesConsells tècnicsRepresentació gràficaAltres ...

Quins 'altres'? (ex.: grups de discussió, anàlisi de discurs, correccions, homogeneïtzacions ...)

---------

Temàtiques d'interès (ex.: immigració, participació electoral, fiscalitat ...) :

---------

Disponibilitat (orientativa) :

---------

Altres especificacions que podrien ser d'interès :

---------