Participa-hi!

Fes click a sota de cada camp per poder escriure-hi.
Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

  ---------

  Nom * :

  Telèfon :

  Adreça electrònica * :

  Nivell d'implicació * :
  Nivell 1 (implicació elevada)Nivell 2 (implicació moderada)Nivell 3 (implicació baixa)

  ---------

  Tipus de treballs a realitzar :
  Cerca d'informacióAnàlisi de dadesConsells tècnicsRepresentació gràficaAltres ...

  Quins 'altres'? (ex.: grups de discussió, anàlisi de discurs, correccions, homogeneïtzacions ...)

  ---------

  Temàtiques d'interès (ex.: immigració, participació electoral, fiscalitat ...) :

  ---------

  Disponibilitat (orientativa) :

  ---------

  Altres especificacions que podrien ser d'interès :

  ---------