Com ens organitzem?

El grup d’Anàlisi de Dades està format per quatre subgrups:

La nostra forma de treballar és bàsicament online. Tot i això, intentem reunir-nos presencialment al menys un dijous de cada dos. En aquestes reunions parlem de les novetats dintre de Barcelona En Comú i al grup d’Anàlisi de Dades, tractem temes organitzatius i intentem ficar-nos al dia dels treballs que estem duent a terme.

———
Anàlisi estadística de dades.

Es dedica tant a la cerca com al processament de dades sobre temes de la ciutat. A més dels informes dels anàlisi realitzats, també generem infografies i altres recursos que puguin ajudar a transmetre informacions de manera visual i ràpida.

———
Anàlisi del discurs.

Analitza notícies aparegudes a premsa i contrasta el discurs que fan els mitjans de comunicació amb el que es vol realment comunicar. L’objectiu és tant estudiar les diferències entre mitjans com l’evolució temporal que pugui donar-se.

———
Grups de discussió.

Organitza, facilita i analitza grups de discussió per captar percepcions i discursos de la ciutadania sobre què cal canviar. També facilita l’estudi de l’impacte dels discurs propi en grups de població definits.

———
Enquestes.

Analitza les enquestes municipals, tant electorals com de satisfacció i problemes de la ciutadania, segons l’utilitat per Barcelona En Comú com per la ciutadania. Participa en el disseny i creació d’enquestes pròpies.
———